SE*Hot Thunderean´s website

Våra kastrerade katter

I en uppfödning är det inte bra att ta för många kullar på en och samma katt därför kastreras katten efter att de har fullgjort sitt uppdrag i vår uppfödning. Ibland blir någon katt kvar i vårt hem, men ofta omplaceras de till ett nytt hem. En av anledningarna är att de intar en annan ordning i herarikin katterna emellan där kastraterna ofta underordnas de fertila.

För närvarande har vi inga kastrater hemma!